Thông báo Ra mắt Vua Gái tuyệt sắc bảng

DaiK

Binh nhì
Quản Trị Viên
Bài viết
10
Cảm xúc
15
Xu
31,253,000
Chúng tôi vui mừng thông báo với anh em checkerviet rằng sẽ cho ra mắt tuyệt sắc bảng trong chu kỳ 30 ngày để anh em dễ dàng chọn lựa các dịch vụ uy tín. Tuyệt sắc bảng sẽ có các tiêu chí sau:
  • Đã kiểm định 100% và được bảo chứng từ Vua Gái
  • Được đánh giá theo tín hiệu tích cực từ các khách hàng đã check.
Sẽ bổ xung thêm các điều khoản cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
  • Like
Cảm xúc: minko0lz

Gái gọi kiểm định

Đăng nhập