Thông báo Đăng ký nhà cung cấp miễn phí

DaiK

Binh nhì
Quản Trị Viên
Bài viết
10
Cảm xúc
15
Xu
31,253,000
Hiện nay Lẩu Gái cho phép đăng ký nhà cung cấp các khu vực Hà Nội miễn phí với số lượng tham gia không giới hạn. Một số yêu cầu cần thiết như sau:
1- Nội dung bài viết không copy, chúng tôi sẽ check nếu nội dung đã có trên các website khác thì nhà cung cấp sẽ bị cấm vĩnh viễn trên hệ thống.
2 - Một nhà cung cấp chỉ được sử dụng 1 tài khoản để đăng bài.
Khi nào hết thời gian khuyến mãi, chúng tôi sẽ thông báo gia hạn khi có kế hoạch mới.
Rất mong được hợp tác với các nhà cung cấp uy tín về sau.
 

Gái gọi kiểm định

Đăng nhập